تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - سیزده اصل اجرای تکنیک و کاتا درکاراته
Gonabadrazm

سیزده اصل اجرای تکنیک و کاتا درکاراته

نویسنده: رئیس انجمن دوشنبه 4 بهمن 1395 ساعت 10:26 نظرات
سیزده اصل اجرای تکنیک و کاتا درکاراته
1_ وازا نو کان کیو
 حد و حدود استفاده از سرعت
2_ چیکارا نو کیا جاکو
حد و حدود استفاده از قدرت
3_تای نوشین شوکو
حد و حدود انقباض و انبساط عضلات
4_چاکوگان یا تیاکوگان
 بمعنای نقطه ی نگاه و نگاه نافذ و هدفمند
5_ ذانشین  
گارد روحی روانی در انتهای کار
6_ آنتی یا تاندن
 تعادل بالانس و توجه به مرکز ثقل
7_کی مه کیمه.
 نت اتمام کار و جوهر اصلی تکنیک در کاراته
8_ کی آی.
 فریاد درونی اتحاد و یکپارچگی نیروها
9_ هیوشی
 بمعنای ریتم و هارمونی
10_ یوی
آمادگی روحی پیروزی قبل از مسابقه
11_ کی تای نوهوجی
 یعنی هر عضو از بدن در پوزیشن و موقعیت صحیح خود قرار گیرد
12 کوکیو
تنفس
13 اینیو
بمعنای فعال و منفعل یعنی در هر لحظه بدانیم در چه شرایطی هستیم و آگاهی از وضعیت دفاع و حمله

گالری تصاویر