تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - جلسه هماهنگی مربیان کیوکوشین سی شین استانهای خراسان
Gonabadrazm

جلسه هماهنگی مربیان کیوکوشین سی شین استانهای خراسان

نویسنده: رئیس انجمن شنبه 4 بهمن 1393 ساعت 16:13 نظرات
گزارش تصویری جلسه هماهنگی مربیان کیوکوشین سی شین استانهای خراسان در دیماه 93 در سالن ورزشی شاهین واقع در بولوار معلم مشهدگالری تصاویر