تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - چگونگی کشیدن "آشی بارای" در مبارزات کنترلی کاراته
Gonabadrazm

چگونگی کشیدن "آشی بارای" در مبارزات کنترلی کاراته

نویسنده: دبیر انجمن چهارشنبه 2 مرداد 1392 ساعت 02:15 نظراتکاراته کاهای عزیز میتوانند جهت آشنایی با تکنیک های سریع و کاربردی در مبارزات کنترلی،
این کلیپ را مشاهده و تکنیک های آن را عملی نمایند!

زمان کلیپ : "03:50


[http://www.aparat.com/v/t1Ved]

گالری تصاویر